Výstavní úspěchy

Poslední dva měsíce byly ve znamení úspěšných výstav.
V srpnu jsme se s Badíkem po dlouhé době proběhli ve třídě otevřené na výstavě DUOCACIB v Brně.
V září se pak Bady poprvé předvedl ve třídě veteránů na Národní výstavě v Olomouci a na výstavách pořádaných RK CZ při WDS.
A vždy si vyběhal perfektní výsledky:
DUOCACIB Brno – třída otevřená – Exc.1, CAC
FLORACANIS Olomouc – třída veteránů – Exc.1, BOV, BOS
WDS Retriever Club Show – třída veteránů – Exc.1, BOV
WDS Retriever Specialty Show – třída veteránů – Exc.1, BOV , r.BIS Veteran
Bady tímto splnil podmínky pro udělení titulu Český Veterán Šampion

Se Zollie jsme se v září vypravili na Mezinárodní výstavu do Polska, kde si Zollie ve třídě pracovní vyběhala poslední potřebný titul a stala se polským šampionem krásy.
Miedzynarodowa wystawa psow rasowych Wroclaw – třída pracovní – Exc. 1, CWC – NEW CHAMPION OF POLAND !!!