KZVP Kokory 1.9.2019

Klubové podzimní zkoušky KCHLS

v rámci Severomoravského derby retrieverů
1.9.2019

První vyšší lovecké zkoušky a další premiéra naší Zollie!

Zollie Mollell – KZVP – III.cena, 134 bodů

Vůdkyně: Veronika Kašparová

Zollie získala loveckou upotřebitelnost, kterou jsme o týden později měli možnost uplatnit rovnou v praxi při honu na kachny.