MVP Praha 20.4.2019

Mezinárodní výstava psů Praha

20.4.2019

Lee Grand Sarblet – champion class – Exc. 1, CAC, res. CACIB !!!
Zollie Mollell – intermediate class – Exc. 2, res. CAC !!!

Judge: Lenka Frnčová